• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
BASIN BİLDİRİSİDİR..HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ 15-18 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİNDE NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ’TA YAPILACAKTIR. (YAYIN TARİHİ:13 AĞUSTOS 2020)
13. Asır Anadolu insanına, Türklük, İslamiyet ve bütün insanlık âlemine çok büyük hizmetler vermiş olan, İslam’ın engin ve bereketli pınarından ilahi mutluluğun içilmesine olanak sağlayanların ön safında bulunan ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, Hz. Ali, Kuran ve Ehli-Beyt inanç, sevgi ve muhabbetini kalplerimizde ve gönüllerimizde sönmez bir meşale gibi nurlandıran, Nebevi ve Muhammedi bir nur ve ahlak ile aklanan “Eline, diline, beline hâkim ol, eşine, aşına, işine sahip ol, alnı açık, gönlü açık, sofrası açık ol, sır tutucu, ayıp örtücü, hiddet ve gazabı yutucu ol. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu, incin sende incitme, hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız kadınlarınızı okutunuz, kadınlarını okutmayan milletler yükselemez.” Diye bütün cihana haykıran bu büyük insan “Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir.”

Bu yüce Allah dostunun, büyük evliyanın eşsiz dehasını, ilim ve hikmeti ilahi dolu vecizelerini erdem ve faziletlerini ihtiva eden eserleri ile dopdoludur. Anadolu’muzun tarihinde Hz. Ali ve Ehli-Beytin Ser çeşmesi, Serfi razı konumunda bulunan Anadolu’muzda, Avrupa’da, Balkanlarda, dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca bir kitlenin manevi piri öncülüğünü yapan, 8 asırdan beri çağları aşan karanlıktan aydınlığa, kin ve husumetten barış ve kardeşliğe, dostluğa, hoş görüye davet eden ve bütün insanlığı kucaklayan bu yüce insanın erdem ve faziletlerine yalnız Türkiye’mizin değil, İslam âleminin ve bütün insanlık âleminin büyük bir ihtiyacı vardır.

Babası İbrahim-i Sani, Orta Asya Maveraün-nehir-Nişabur padişahıdır. Annesi ünlü âlim Şeyh Ahmed’in kızı Hatem Hatun’dur. Babası Hacı Bektaş’ı küçük yaşta, Türkistan Piri Hoca Ahmed Yesevi’nin 5.inci postnişini “Lokman Parende” hazretleri tarafından bütün ilimleri öğrenmiş, babasının vefatı ile padişahlık makamını asla kabul etmemiştir. Onun gayesi bambaşka idi. Anadolu’muzun yani “Diyar’ı Rum’un” yürekler acısı, doğudan Moğol istilacılarının mazlum ve masum insanların hunharca katledilerek öldürülmeleri, Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin yanlı ve adaletsiz tutumları, özellikle Türkmenlere yanlış bir gözle bakmaları, Baba İlyas Horasani ile Baba İshak’ın Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı Baba-i İsyanları, batıdan Bizans akıncılarının Anadolu’yu kasıp kavurmaları, Türk Beyliklerinin de birbirleriyle siyasi didişmeleri, Anadolu halkı bir merhamet ve kurtarıcının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu.

İşte 30 yaşlarında kendisini mükemmel yetiştirmiş eşsiz dehası, yüksek karizması, ilim ve hikmet-i ilahi dolu şan ve şöhreti, Yüce Mevla’nın kendisine bahşettiği akıllara durgunluk veren şecaati engin hoşgörüsü, kerametleri ile Anadolu’ya 1240 tarihinden önce geliyordu. Hacı Bektaş Veli daha Anadolu’ya gelmeden onun şan ve şöhreti Anadolu insanının kalp ve gönüllerinde eşsiz bir mevki yer etmiş idi. Çok kısa zamanda Anadolu’da milli birlik ve beraberliği sağlamış zalimine karşı “Bir olun, diri olun, iri olun.” Kendisine ait olan bu sloganı ile Anadolu insanına mazlumlara ve masumlara ilaç gibi gelmiş idi. Konya’daki Anadolu Selçuklu Devleti’ne isyan eden Baba-ilerin Şeyhi Baba İlyas Horasani’den uzak durmuş nasihat etmiş “Ben Anadolu’ya savaşmaya değil gönüller kazanmaya geldim .” demiş asla isyana katılmamıştır. Baba İlyas kendisine destek vermeyen Anadolu’daki bütün Türkmen aşiret liderlerini öldürtmüş, ancak kendisine destek vermeyen Hacı Bektaş Veli’ye yaklaşamamıştır? Hacı Bektaş Veli “Bir adalet ve özgürlük abidesi” gibi ayakta durmuştur. Baba-i

İsyanı sonucunda Baba İlyas ve Baba İshak asılarak idam edilmiştir. 7 haneli Kırşehir-Sulucakarahöyük’ü mekân tutmuş İdris Hoca’nın mübarek eşi “Kadıncık Ana”nın mekânında, tekkesini, karargâhını kurarak “müritlerini, taliplerini, derviş ve halifelerini” yetiştirerek Anadolu’muzun muhtelif bölgelerine irşat için görevlendirilmiştir. Türklerin Rumeli’ye geçmelerinden 80-100 sene evvel ünlü dervişi “Sarı Saltuk’u Rumeli’ye göndererek Türklüğü ve İslamiyet’in yayılmasını sağlamıştır. Ünlü gezgin (İbn-i Battuta) 1333 tarihinde Güney Rusya topraklarından geçerken Sarı Saltuk’un destanlaşan menkıbelerini tarih olarak dile getirmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin Türk Tasavvuf Edebiyatımıza başta büyük şair Yunus Emre, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Seyyid Mahmud Hayrani, Barak Baba, Hacım Sultan, Kaygusuz Güvenç Abdal gibi gönül dostlarını halk ozanlarını edebiyatımıza kazandırmıştır

Hacı Bektaş Veli’nin ünlü Makalat adlı eserinin yanında, Fatiha Tefsiri, Şerh-i Besmele, Kitab’ul Vefaid, Kırk Hadis, Makalat-ı Gaybiye-Kelimat-ı Ayyniye, Şathiyye, Usulhakika ve Nasihatları adlı eserleri ile Anadolu insanına ışık tutmuştur.

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezimiz olarak bu sene Hacı Bektaş Veli’nin 57. Geleneksel, 31. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalleri etkinlikleri Nevşehir ili Hacı Bektaş ilçesinde 16-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 8 asırdan beri çağları aşan, karanlıktan aydınlığa kin ve husumetten barış ve kardeşliğe dostluğa hoşgörüye davet eden ve bütün insanlığı kucaklayan Türkiye’mizde, Avrupa’da, Balkanlarda ve dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca bir kitlenin kalplerinde ve gönüllerinde sönmez bir meşale gibi nurlandıran “HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ “ Hazretlerini bir kere daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyoruz.  
                                                                                                                      
                                                                                                                     Hasan MEŞELİ
                                                                                                                      Genel Başkan
  
390 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret709368
ETKİNLİKLERİMİZ
HAVA DURUMU
SAAT
SİTE WEB MAİL

IP ADRESİM

ip adresim